Regulamin Forum

Na tym forum znajdują się informacje dot. funkcjonowania forum Należy je sprawdzać co jakiś czas aby być stale na bieżąco wraz z rozwojem forum...

Moderatorzy: mods, admins

Awatar użytkownika
Przemek
Posty: 4625
Rejestracja: 2007-02-20, 10:44
Lokalizacja: Nie
Kontakt:

Regulamin Forum

Post autor: Przemek » 2015-01-17, 01:18

Regulamin km-forum.com.pl

1. Podstawowe pojęcia.

Regulamin - zbiór przepisów porządkowych obowiązujących na km-forum.com.pl. Regulamin powstał w oparciu o zasady netykiety oraz przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy Regulaminu obowiązują w obrębie całego serwisu (forum i strony zależne).

Forum - część dyskusyjna serwisu km-forum.com.pl.

Fanpage - profil zarządzany przez Ekipę Forum znajdujący się na serwisie społecznościowym facebook. Jego adres to http://facebook.com/km.forum

Administrator (admin) - najwyższa rangą osoba na forum. Administratorzy zajmują się zarządzaniem całym forum.

Moderator (mod) - osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku na forum.

Ekipa forum - wszystkie osoby funkcyjne (administratorzy i moderatorzy).

Grupa - zespół użytkowników spełniających określone wymagania (np. Moderatorzy, Eksperci itp.). Grupy są elementami zamkniętymi - o przynależności do danej grupy decyduje Ekipa Forum.

Użytkownik - osoba zarejestrowana na forum, posiadająca swój nick.

Nick/Login - nazwa (pseudonim) wybrana przez użytkownika - używana podczas logowania i uczestnictwa w forum.

Profil - dane i własne ustawienia użytkownika forum. W profilu każdy użytkownik może podać dane dotyczące swojej osoby oraz dokonać własnych ustawień forum takich jak format daty, język itp.

Emblemat (awatar) - obrazek wyświetlany przy nicku użytkownika. Każda zarejestrowana osoba może w profilu wgrać obrazek z własnego komputera. Można też podać zewnętrzny adres URL do obrazka znajdującego się na innym serwerze.

Shout Box - pole w dolnej części strony głównej forum służące do podręcznego komunikowania się użytkowników.

Sygnatura (podpis) - tekst i/lub obrazek wyświetlany pod każdym postem, który każdy użytkownik może zdefiniować w swoim profilu.

Ranga - stopień określający status oraz uprawnienia użytkownika na forum.

Prywatna Wiadomość (PW) - wiadomość jaką użytkownik może wysłać do dowolnego innego użytkownika za pośrednictwem forum.

Temat - nazwa rozpoczętej dyskusji (wątku).

Post - każda pojedyncza wypowiedź w wybranym temacie.

Emotikon (emot, uśmieszek) - ikonka wyrażająca emocje.

Porada (uwaga) - uwaga dotycząca postu napisanego przez użytkownika. Służy do wyjaśniania przez moderatorów drobnych spraw, które nie są traktowane jako naruszenie regulaminu. Są one wpisywane przez moderatorów kolorem zielonym. Nie jest to ani upomnienie ani ostrzeżenie.

Upomnienie - uwaga udzielona użytkownikowi przez moderatora za naruszenie regulaminu. Upomnienie może zostać udzielone bezpośrednio w poście lub za pośrednictwem PW. Może ale nie musi poprzedzać ostrzeżenia. Wpisywana jest przez moderatora kolorem czerwonym.

Ostrzeżenie (warn) - stopniowany system upomnień za nieprzestrzeganie regulaminu. Czas trwania ostrzeżenia wynosi 30 dni. W przypadku otrzymania przez użytkownika więcej niż jednego warna okres ten obowiązuje od otrzymania ostatniego ostrzeżenia.

Zakaz pisania - zablokowanie możliwości wypowiadania się na forum po 3 ostrzeżeniach. Zakaz pisania trwa 30 dni i można go otrzymać tylko raz.

Ban - zablokowanie dostępu do serwisu danemu użytkownikowi. Ban przyznawany jest za rażące lub notoryczne łamanie regulaminu.

2. Postanowienia wstępne.
a) Udział w forum może brać każdy zarejestrowany użytkownik. Udział w forum jest bezpłatny. Osoba, która przy rejestracji wypełnia formularz powinna podać prawdziwy adres email, który jest niezbędny do prawidłowego korzystania z forum (m.in. aktywacji konta);

b) Nick, podawany podczas rejestracji nie może być wulgarny ani obraźliwy, nie może to też być adres strony. Użytkownicy z takim nickiem nie będą rejestrowani;

c) Zarówno nick, jak i hasło do konta są wartościami unikatowymi (niepowtarzalnymi). Użytkownik dla własnego dobra powinien przechowywać hasło w bezpiecznym miejscu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się okresową zmianę hasła. Za udostępnienie loginu / hasła / konta i konsekwencje wynikające z takiego postępowania osobom trzecim odpowiada całkowicie jego pierwotny użytkownik;

d) Administracja forum nie odpowiada za nieautoryzowane korzystanie z konta przez osoby trzecie. Przypadki nieautoryzowanego dostępu do konta użytkownika należy bezzwłocznie zgłaszać administratorowi;

e) Serwis km-forum.com.pl nie wykorzystuje żadnych danych podanych przez użytkowników przy rejestracji w jakichkolwiek celach. Jedynie mail może być wykorzystany do kontaktu ale nie będzie podawany osobom trzecim bez zgody użytkownika;

f) Aktywacja konta następuje ręcznie przez Administratora. Konto jest uruchamiane z założeniem aktywnego uczestnictwa użytkownika w życiu forum - konta użytkowników z zerową ilością postów są usuwane po okresie dwóch miesięcy od momentu rejestracji.

3. Zasady ogólne.
a) Użytkownik nie może posiadać na forum więcej niż jedno konto;

b) Zawsze należy się trzymać tematu dyskusji;

c) W obrębie całego serwisu i każdego jego elementu zabrania się umieszczać na forum zdjęć lub linków do stron zawierających treści o tematyce rasistowskiej, pornograficznej lub inne w jakikolwiek sposób nawołujących do przestępstwa, lub zawierających instruktaż umożliwiający popełnienie przestępstwa, a także obrażających uczucia religijne. Dotyczy to także treści będących nielegalnymi kopiami programów lub gier dostępnych za opłatą, oraz sposobów na ominięcie ograniczenia producenta do wersji testowej tego programu, uznanych przez producenta za nielegalne. (np. crack, serial, klucz produktu);

d) W obrębie całego serwisu i każdego jego elementu zabrania się używania wulgaryzmów, terminów obscenicznych oraz innych słów ogólnie uważanych za niecenzuralne i obraźliwe. Znaki zastępcze, słowa częściowe jak i nawiązania (eufemizmy itp.) są traktowane na równi z użyciem pełnych terminów;

e) Problemy techniczne itp. należy zgłaszać do administratora po upewnieniu się, że problem nie istnieje po stronie użytkownika;

f) Sprawy prywatne, prośby itp. można załatwiać wyłącznie przez PW (prywatne wiadomości), e-mail lub komunikatory;

g) Zabronione jest reklamowanie serwisów o tematyce komunikacyjnej i motoryzacyjnej w postach i shoutboxie;

h) Decyzje podejmowane przez moderatorów są niezależne i niezawisłe - jeśli użytkownik nie zgadza się z taką decyzją lub uważa, że została podjęta z naruszeniem Regulaminu może odwołać się od niej do Administracji;

i) Decyzje administratora są ostateczne;

j) Zabrania się publicznej dyskusji z "czerwonymi" lub "zielonymi wpisami oraz komentowania ich treści. Jeżeli użytkownik uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie, powinien spróbować rozstrzygnąć tą różnicę zdań z interweniującym moderatorem, a w ostateczności zwrócić się o to do Administratorów.

k) Każdy użytkownik ma prawo zgłoszenia działań naruszających w jego opinii niniejszy regulamin forum lub w inny sposób szkodzących forum. Służy do tego opcja "zgłoś post" (ikonka z wykrzyknikiem w prawej dolnej części każdego postu

4. Prawa i obowiązki Administratorów i Moderatorów.
a) Ekipa forum ma obowiązek dbać o porządek na forum, poprawność prowadzenia dyskusji oraz przestrzeganie regulaminu;

b) Administratorzy i moderatorzy maja prawo do skasowania, przeniesienia, edycji tematu lub postu, który narusza regulamin;

c) Uprawnieni członkowie Ekipy mają prawo udzielać kar przewidzianych regulaminem;

d) Administrator ani moderator nie powinien udzielać odpowiedzi w dyskusji poprzez edycję postu użytkownika, nawet jeśli dotyczy bezpośrednio jego samego. Post można edytować jedynie w przypadku poprawiania błędów, udzielania kary regulaminowej lub wpisywania innych uwag dotyczących tematu, postu lub użytkownika. Uwaga wpisana przez moderatora w poście użytkownika nie może być anonimowa – musi być podpisana przez wpisującego;

e) Decyzje podejmowane w stosunku do całego serwisu, forum, czy poszczególnych działów muszą być ogłaszane publicznie;

f) Administratorzy i moderatorzy mają szczególny obowiązek natychmiast i bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy łamania regulaminu a także ogólnie przyjętych zasad etykiety oraz prawa.

g) Zadaniem moderatora jest czuwanie nad porządkiem na forum. Nie jest natomiast jego obowiązkiem animowanie dyskusji. Moderator nie jest zobowiązany do zabierania głosu w danym wątku, szukania argumentów do dyskusji czy podsumowań tematu.

h) Moderator nie jest arbitrem, a jego rola nie polega na przyznawaniu racji stronom.

i) Przyznanie ostrzeżenia przez Moderatora musi być poprzedzone powiadomieniem dla otrzymującego go użytkownika - opcja "Powiadom użytkownika o ostrzeżeniu" musi być zaznaczona. Ponadto w treści ostrzeżenia musi znajdować się informacja: "To jest ostrzeżenie mające związek z twoim postem" wraz z linkiem do postu, w którym ostrzeżenie zostało przyznane.

5. Posty.
a) Nie masz nic konkretnego do napisania to nie pisz wcale;

b) Przed założeniem nowego tematu użytkownik powinien sprawdzić, czy nie istnieje temat podobny.

c) Wpisy będące interwencjami moderatorskimi sporządzane są kolorem czerwonym (w przypadkach rażących) lub zielonym (w sprawach mniejszej wagi). Inni użytkownicy nie powinni używać tych kolorów.

d) Nie umieszczaj tego samego postu/tematu w więcej niż jednym forum;

e) Nie powielaj znaków np. --, ???, !!! itp., ani nie przeciągaj niepotrzebnie słów (np. baaaardzo) - jeśli chcesz wyrazić emocję, stosuj emotikony - w tym przypadku również nie przesadzaj z ilością;

f) W treści postu bądź precyzyjny i podawaj dokładne informacje dotyczące danego tematu / odpowiedzi. Pisz tak żeby każdy Cię zrozumiał wtedy szybciej uzyskasz odpowiedź;

g) Tematy niezwiązane bezpośrednio z KM umieszczaj w dziale "Hyde Park";

h) Obowiązkiem każdego użytkownika jest trzymanie się zasad poprawnej pisowni. Dotyczy to ortografii, stylistyki, gramatyki oraz interpunkcji (w tym również właściwego użycia spacji). Notoryczne popełnianie tzw. literówek oraz błędów wymienionych wyżej jest traktowane jako poważne naruszenie Regulaminu i bezwzględnie zwalczane! W przypadku popełnienia błędu, każdy użytkownik ma do dyspozycji narzędzia: Edytuj oraz Spell Checker (sprawdzanie pisowni) można również korzystać z zaawansowanych narzędzi udostępnianych przez edytory tekstowe (np. MS Word, OO Writer). Wady typu dysleksja czy dysortografia nie są usprawiedliwieniem;

i) Nie nadużywaj formatowania czcionek - nie pisz niepotrzebnie pogrubioną lub kolorową czcionką, nie pisz postu WIELKIMI literami (użycie wielkich liter oznacza krzyk). Nie używaj rozmiaru "duży" i "ogromny" a rozmiar „mały” (jednak nie mniejszy niż 9pt) stosuj tylko do przypisów;

j) Nie pisz slangiem, stosowanym w internecie np.: tesh, jush itp. - dopuszcza się jedynie ogólnie przyjęte skróty polsko~ lub anglojęzyczne (np. BTW, ZTCP itp.);

k) Jeżeli w swoim poście chcesz umieścić fragment kodu, treść błędu itp. użyj tagów code;

l) Zobowiązuje się wszystkich dyskutantów do poszanowania poglądów innych oraz rzeczowości w dyskusji i sporach. Głównym celem dyskusji jest poszukiwanie prawdy, a nie udowadnianie własnych racji. Argumenty stosowane w dyskusji powinny opierać się na faktach i sprawdzonych źródłach, a dowodzenie tezy powinno być logicznie spójne. Należy trzymać się rozpoczętego wątku, bez zbędnych dygresji. Poglądy, jeśli stanowią oskarżenia, powinny zawierać argumenty, a nie jedynie niepodlegające dyskusji stanowiska. W przypadku kłótni konsekwencje dyscyplinarne ponosi zarówno osoba prowokująca jak i wdająca się w konflikt.

m) Nie dopuszcza się dodawania własnych postów jeden pod drugim, jeśli odstępy czasowe między nimi wynoszą mniej niż 36 godzin. W celu uzupełnienia treści postu, użyj funkcji Edytuj Post. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się usunięcie i dodanie uzupełnionego postu.

6. Shout Box.
uchylony.

7. Profil.
Dane zawarte w profilu użytkownika nie są wykorzystywane w jakimkolwiek celu (z wyjątkiem adresu email wykorzystywanego do rejestracji, przesłania hasła oraz komunikowania się z użytkownikiem). Obowiązkiem użytkownika jest podanie poprawnych i prawdziwych i stabilnych danych.
Podawanie i edytowanie (częste zmiany, specjalne tagi itp.) danych wyświetlanych publicznie (informacje wyświetlane wraz z emblematem i podpis) mogących spowodować dezorientację innych użytkowników forum spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z tych danych oraz konsekwencje przewidziane w Regulaminie.

7.1. Sygnatura (podpis).
a) Maksymalny rozmiar dla jednego obrazka wynosi 700 pikseli w poziomie na 100 pikseli w pionie. W przypadku stosowania kilku grafik, łączny ich rozmiar może wynieść maks. 700 pikseli w poziomie na 100 pikseli w pionie;

b) Podpis nie może mieć więcej niż dwie linijki tekstu. Każde złamanie wiersza oraz puste linie między wierszami są traktowane jako dodatkowa linijka;

c) Zabrania się umieszczania w podpisie banerów ani innych reklam graficznych (dopuszcza się jedynie link)) - forum, to nie słup ogłoszeniowy. Jeśli chcesz się zareklamować możesz skorzystać z wymiany linków lub banerów - w tym celu skontaktuj się z Administracją forum;

d) Nie wolno używać czcionki większej niż standardowa;

e) Sygnatury zawierające wartości niezgodne z zasadami zawartymi w ppkt. a - d będą natychmiast korygowane.

7.2. Emblemat.
Maksymalny rozmiar emblematu wynosi 150 na 150 pikseli. Akceptowalne formaty emblematów, to jpg, gif, png;

8. Zasady szczegółowe.
8.1. Rysunki

a) Jeśli zamierzasz przestawić na forum przeróbkę jedynie kolorystyczną istniejącego już pojazdu, wykonanego przez J-31, lub innego użytkownika, a utworzony rysunek jest tylko przemalowany, to zamieszczamy taką przeróbkę do tematu o nazwie: Repainty i modyfikacje rysunków;

b) Jeśli rysunek, który zamierzasz zamieścić, przedstawia istniejący w rzeczywistości pojazd, a jego barwy są zgodne ze stanem faktycznym, lub historycznym, to taki rysunek zamieszczamy do tematu o nazwie: Rysunki pojazdów realnych;

c) Jeśli pojazd, który zamierzasz przedstawić na forum, jest realnym pojazdem stricte kolejowym, tzn. jeśli jest to pojazd poruszający się na szynach i kwalifikuje się do miana pociągu, a przy tym nie jest on wymysłem użytkownika, to takie rysunki należy zamieszczać w temacie: Trochę kolei-to też transport;

d) Jeżeli jednak pojazd, który zamierzasz przedstawić na forum, posiada reklamę, czy to całopowierzchniową, czy częściową, czy też jest to reklama ficyjna, lub występująca w rzeczywistości, to taki rysunek należy zamieszczać w temacie: Reklamy na pojazdach KM;

e) Jeśli pojazd, który zamierzasz przedstawić na forum, nie pasuje do wyżej wymienionych, a jest jedynie przeróbką realnych pojazdów, w większym zakresie, niż tylko zmianą koloru pojazdu, lecz także jego koncepcji z użyciem elementów od innych pojazdów, bądź jeśli jest wariacją różnych typów pojazdów komunikacji miejskiej i kolejowej i nie przedstawiamy go pod własną wymyśloną marką,, to takie przeróbki zamieszczamy do tematu: Misz-Masz czyli operacje genetyczne;

f) Jeśli jednak pojazd, jaki zamierzasz przedstawić, jest twoim własnym wymysłem i własną koncepcją pojazdu komunikacji miejskiej, lub szynowego, a przy tym jest on firmowany przez wymyśloną przez was firmę, to takie rysunki zamieszczamy w temacie: Misz-masz 2 czyli producenci taboru;

g) Wyżej wymienione tematy w ppkt. a-f są co jakiś czas dzielone przez moderatorów na okresy w których użytkownicy publikowali dane rysunki. Takie tematy mają dopisany rok lub przedział lat jako sufiks w nazwie;

h) Niedopilnowanie zasad określonych w pkt. 8.2 ppkt. a-f jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu forum;

8.2. Modele.

a) Zabrania się umieszczania modeli i rysunków nie będących własnego autorstwa;

b) Rysunki bądź modele wykonane własnoręcznie ale w oparciu o materiał bazowy innego autora można zamieścić tylko za wyraźną zgodą ich twórcy, przy czym każdorazowo należy umieścić czytelną informację o pochodzeniu (źródle) i autorze materiału oryginalnego;

c) Jeżeli chcesz umieścić model autobusu do sklejenia - przejdź do podforum "Autobusy";

d) Jeżeli chcesz umieścić model tramwaju do sklejenia - przejdź do podforum "Tramwaje";

e) Jeżeli chcesz umieścić model pociągu bądź wagonu do sklejenia - przejdź do podforum "Kolej";

f) Jeżeli chcesz pokazać nam gotowy, sklejony model / relację z jego budowy / masz pytanie natury technicznej - przejdź do podforum "Warsztat";

g) Wyżej wymienione tematy są co jakiś czas dzielone przez moderatorów na okresy w których użytkownicy publikowali dane rysunki. Takie tematy mają dopisany rok lub przedział lat jako sufiks w nazwie;

h) Niedopilnowanie zasad określonych w pkt. 8.3 a-f jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu forum;


Nie zastosowanie się powyższych zasad stanowi nie tylko poważne naruszenie Regulaminu ale również obowiązującego prawa!

8.3. Hyde Park.

Dział Hyde Park jest przeznaczony do pisania tematów nie związanych bezpośrednio z komunikacją miejską. Jednak aby nie powstał bałagan zabrania się prowadzenia dyskusji na tematy dotyczące: erotyki, nałogów oraz wszystkiego co z tym związane. Mając powyższe na uwadze oraz działając dla dobra forum, Administracja ma prawo zamknąć też temat który nie został tu uwzględniony a będzie znacząco odbiegał od tematyki forum lub naruszał zasady etyki lub prawo.

8.4 Komunikacja miejska w Polsce i na Świecie

a) informacje o danych typach autobusów, tramwajów, czy innych środków transportu należy zamieszczać w odpowiednim do tego dziale (Autobusy, Tramwaje, itp.). Nie należy ich zamieszczać w niewłaściwych wątkach, np. w wątku o danym przewoźniku.

b) informacje o przetargach zamieszczamy tylko w dziale Przetargi.

c) informacje o eksploatacji modelu środku transportu przez danego przewoźnika zamieszczamy tylko w dziale Przewoźnicy KM.

d) informacje o zmianach kursowaniu linii danej komunikacji miejskiej zamieszczamy tylko w temacie dotyczącym danego organizatora komunikacji miejskiej w dziale Organizatorzy KM.

e) Spostrzeżenia ogólne dotyczące komunikacji miejskiej w danym mieście zamieszczamy tylko w tematach w dziale Ogólne dyskusje o KM w Polsce. Dział ten służy do ogólnej dyskusji na temat komunikacji miejskiej a nie jako zbiór informacji o tym, jakie konkretne zmiany w komunikacji będą lub są wprowadzone lub wprowadzane.

f) Kary za niedopilnowanie zasad wymienionych w podpunktach a-e to upomnienie lub ostrzeżenie a w przypadku braku reakcji przez użytkownika na upominanie przez moderatora, także banem.

8.5. Umieszczanie materiałów ze źródeł zewnętrznych

a) Cytowanie: Użytkownik może umieścić materiał tekstowy stanowiący cytat z obcego źródła zewnętrznego (prasa, serwis internetowy itp.) pod warunkiem obowiązkowego podania źródła pochodzenia (w miarę możliwości również linku) oraz autora tekstu. Zamieszczony materiał musi być umieszczony w tagach quote. Zgodnie z Prawem Autorskim oraz Prasowym w przypadku większych artykułów prasowych dodatkowym warunkiem jest umieszczanie jedynie jego fragmentów w celach zapoznawczych;

b) Zdjęcia: Zabrania się umieszczania na forum zdjęć w formie pełnej fotografii nie będących własnego autorstwa i/lub pochodzących z innych serwisów - możliwe jest jedynie podanie linku do strony źródłowej lub do samej fotografii;

c) Umieszczenie postu niespełniającego warunków zawartych w ppkt. a) i b) spowoduje natychmiastowe jego usunięcie i zostanie potraktowane jako poważne naruszenie Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe.
a) Do respektowania Regulaminu są zobowiązani wszyscy użytkownicy forum;

b) Użytkownikom nieprzestrzegającym regulaminu są udzielane upomnienia oraz ostrzeżenia - przy czym ostrzeżenia o wartości = 3 wprowadzają automatycznie czasowy zakaz pisania, dalsze łamanie Regulaminu powoduje usunięcie z forum (ban);

c) W rażących przypadkach naruszenia regulaminu użytkownik zostanie natychmiast wydalony z forum;

d) Wypowiedzi użytkowników oraz materiały zamieszczane przez nich stanowią ich własne opinie i są ich świadomą decyzja. W związku z tym Ekipa forum nie odpowiada za w/w, jednakże dołoży wszelkich starań aby nie dopuszczać do zachowań nieetycznych i/lub naruszających prawo;

e) W sprawach niewymienionych w regulaminie, decyduje administrator lub jeden z moderatorów po naradzie nadzwyczajnej całej lub większości głosów Ekipy.

f) Regulamin w obecnej postaci zostaje wprowadzony dn. 01.02.2015 (pierwszego lutego 2015r.) i obowiązuje z dniem wprowadzenia. Nie jest wykluczone dokonanie późniejszych zmian w regulaminie, fakt taki zostanie ogłoszony na forum.
Rejestrując się na km-forum.com.pl akceptujesz ten regulamin i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
Nie wykonuję rysunków na zlecenia. | transportnews | bash.kmf | Rysunki @ fotokolej

Zablokowany

Wróć do „Ogłoszenia”