Ustawa o transporcie publicznym

Różne zagadnienia prawne dotyczące transportu publicznego.
Awatar użytkownika
Marcin_558
Posty: 4089
Rejestracja: 2006-09-02, 19:08
Lokalizacja: Bydgoszcz/Łochowo
Kontakt:

Ustawa o transporcie publicznym

Post autor: Marcin_558 »

Co myślicie o planowanych zmianach w transporcie publicznym po wejściu ustawy o transporcie publicznym?

Podobno planują w tej ustawie taką zmianę ze na linie PKS będą przetargi na obsługę jak na komunikacje miejską. Ja jestem za :)

Oto projekt ustawy:
http://www.pigtsis.pl/files/15/public/3545.pdf

Awatar użytkownika
Amalio
Posty: 5887
Rejestracja: 2006-12-31, 20:37
Lokalizacja: Pawłowice
Kontakt:

Post autor: Amalio »

Bardzo okej pod warunkiem, że równocześnie nie będą wydawane pozwolenia dla busiarzy.

siekierowy

Post autor: siekierowy »

Tylko kiedy to wreszcie wejdzie w życie. Ile jeszcze PKS-ów padnie.

Awatar użytkownika
Matlik
Posty: 612
Rejestracja: 2008-01-23, 23:02
Lokalizacja: Krynica-Zdrój

Post autor: Matlik »

siekierowy, biorąc pod uwagę, że już trzeci rok nad tym "pracują", bo co chwila ktoś zgłasza zastrzeżenia to jeszcze pewnie drugie tyle poczekamy. Chyba, że KE się wkurzy.

Awatar użytkownika
Marcin_558
Posty: 4089
Rejestracja: 2006-09-02, 19:08
Lokalizacja: Bydgoszcz/Łochowo
Kontakt:

Post autor: Marcin_558 »

Jak zorganizować komunikację zbiorową

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma uporządkować jego funkcjonowanie i organizację

Nowa regulacja określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób wykonywanego w ramach publicznego transportu drogowego (w tym miejskiego i międzymiastowego), kolejowego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej.

Wprowadza nowe kategorie, pojęcia i instytucje tworzące system transportu publicznego. Takim pojęciem będzie np. „organizator transportu”. Mają nimi być jednostki samorządu terytorialnego. Zajmą się planowaniem rozwoju transportu, organizowaniem sieci komunikacyjnej i zarządzaniem nią. Ustawa wprowadza też kategorię operatora transportu. Będą to przedsiębiorcy świadczący usługi przewozowe na podstawie umowy z organizatorem. Podstawowym instrumentem zarządzania komunikacją pasażerską mają być plany transportowe.

etap legislacyjny: ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/570003_Jak-zor ... rowa-.html

Awatar użytkownika
Matlik
Posty: 612
Rejestracja: 2008-01-23, 23:02
Lokalizacja: Krynica-Zdrój

Post autor: Matlik »

Czyli nic nie zmieniono i szykuje się raj dla busiarzy :| Brak refundacji ulg, samowolka busiarstwa i jeszcze mniejsze możliwości kontroli pojazdów :(
Chyba, że któreś samorządy zabiorą się porządnie za organizację transportu, no ale pewnie wyjdzie jak zawsze.

Awatar użytkownika
Marcin_558
Posty: 4089
Rejestracja: 2006-09-02, 19:08
Lokalizacja: Bydgoszcz/Łochowo
Kontakt:

Post autor: Marcin_558 »

Senat przyjął ustawę o publicznym transporcie zbiorowym

Senat przyjął kontrowersyjną ustawę o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzając do niej 53 poprawki. Za jej przyjęciem głosowali wszyscy obecni na sali – 93 senatorów. Nowa ustawa ma uporządkować funkcjonowanie i organizację transportu zborowego. Jednak w trakcie sejmowych prac nad nią pojawiły się opinie, że może ona spowodować zanik konkurencji na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, a nawet prowadzić do sytuacji korupcjogennych.

- Wprowadzono poprawki zgodnie z sugestią rządu. Nie mają one wielkiego wpływu na sytuację przewoźników - powiedział "Rynkowi Kolejowemu" senator Jan Wyrowiński, który wnioskował cześć poprawek. Potwierdza to również senator Stanisław Kogut, sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu. - Pomimo dużej liczby przyjętych poprawek, sens ustawy się nie zmienił. Większość z nich dotyczyła kwestii nazewnictwa. Poszczególne postanowienia ustawy budziły kontrowersje na etapie komisji. Teraz przegłosowano je jednogłośnie - powiedział "Rynkowi Kolejowemu" Kogut.

Jak sie jednak dowiedzieliśmy, w projekcie przyjętym przez Senat pojawia się przynajmniej jedna istotna zmiana w stosunku do projektu przyjętego przez Sejm. Wyłączają możliwość tzw. prawa wyłącznego, czyli prawa dającego przewoźnikowi monopol na świadczenie usług na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizacji rynku transportu publicznego, zarządzania usługami przewozowymi na tym rynku oraz reguluje kwestie związane z finansowaniem transportu publicznego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa ma w znacznej części charakter wykonawczy w stosunku do postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 begin_of_the_skype_highlighting 1370/2007 end_of_the_skype_highlighting Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Potrzeba uchwalenia ustawy wprowadzającej kompleksowy model funkcjonowania transportu publicznego wynika nadto ze zwiększającej się wciąż liczby prywatnych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi przewozowe. Na rynku aktywnie działają prywatne firmy przewozowe. Prywatyzuje się PKS, komercjalizuje PKP. A komunikacja to nie tylko biznes, ale także społeczna konieczność, dlatego władze publiczne potrzebują nowych narzędzi, by zapewnić świadczenie tych usług nie tylko tam, gdzie jest to rentowne.

Zgodnie z ustawą za funkcjonowanie transportu zbiorowego na danym obszarze odpowiada organizator transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu.

Do zadań organizatora należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim. Jednostka samorządu terytorialnego, w związku w wykonywaniem zadań organizatora transportu zbiorowego, do opracowania i przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, mającego rangę aktu prawa miejscowego.

Określi on w szczególności sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie usług przewozowych, preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, zasady organizacji rynku przewozów, standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Ustawa wprowadza także pojęcie operatora publicznego transportu zbiorowego. Będzie to samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach określonych w umowie.

Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 21 ustawy. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat – w transporcie drogowym albo 15 lat – w transporcie kolejowym, w innym transporcie szynowym, transporcie linowym, linowoterenowym, morskim i w żegludze śródlądowej.

¬ródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, środki z budżetu państwa oraz wpływy ze sprzedaży biletów i z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów. Wykonywanie przewozów z naruszeniem przepisów ustawy zagrożone będzie karami pieniężnymi wymierzanymi w trybie administracyjnym.

Zdaniem Przewozów Regionalnych nowa ustawa w brzmieniu przyjętym przez Sejm może spowodować zanik konkurencji na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, a także prowadzić do sytuacji korupcjogennych. Małgorzata Kuczewska-Łaska, prezes samorządowego przewoźnika, mówiła w listopadzie, że ustawa może przyczynić się do zaniechania konkurencji lub w ogóle uniemożliwić konkurencję, szczególnie na rynku pasażerskich przewozów kolejowych.

- Nie ma bowiem w ustawie zapisanych procedur wyboru przewoźnika. Przewoźnik będzie wybierany bezpośrednio. To dotyczy zarówno samorządów, jak i Ministerstwa Infrastruktury, które są podstawowymi organizatorami transportu publicznego. Ministerstwo Infrastruktury wybrało taki model, że będzie powierzało wybranemu przez siebie przewoźnikowi świadczenie usług – mówiła miesiąc temu prezes samorządowego przewoźnika i wyraża obawy, że może to powodować zachowania korupcyjne. - Przede wszystkim jednak ustawa nie wprowadza mechanizmów konkurowania podmiotów o rynek. Przetarg bowiem może wygrać wcale nie ten, który jest najlepszy i najbardziej efektywny. Ustawa wprowadza pełną uznaniowość w przyznawaniu kontraktów – dodała Małgorzata Kuczewska- Łaska.

Podobnego zdania jest Adrian Furgalski, dyrektor programowy RBF. Jego zdaniem rządowy projekt tego uregulowania został jednak "na życzenie PKP zmieniony o 180 stopni."

"Możliwość odejścia od przetargów ma służyć co prawda obronie interesów PKP InterCity i być podstawą do zawarcia umowy świadczenia dotowanych usług na rentownej linii Gdynia – Warszawa – Katowice i Kraków, co z kolei umożliwi zaciągnięcie kredytu pod nowy tabor, ale równocześnie stworzony został przepis o charakterze korupcjogennym, ograniczający transparentność i konkurencję." - pisał w felietonie dla "Rzeczpospolitej" Adrian Furgalski.

Rynek Kolejowy
http://www.rynek-kolejowy.pl/20423/Sena ... orowym.htm

Awatar użytkownika
Matlik
Posty: 612
Rejestracja: 2008-01-23, 23:02
Lokalizacja: Krynica-Zdrój

Post autor: Matlik »

http://www.jazdaprawna.pl/index.php?opt ... &Itemid=71

Co prawda ustawa nie o transporcie publicznym, ale za to przepisy ustanawiające zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wreszcie będą jakieś wymagania co do busiarzy :)

Awatar użytkownika
Marcin_558
Posty: 4089
Rejestracja: 2006-09-02, 19:08
Lokalizacja: Bydgoszcz/Łochowo
Kontakt:

Post autor: Marcin_558 »

Prezydent podpisał ustawę o transporcie zbiorowym!

Jak informuje PAP –23. grudnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z jej zapisami nierentowne, ale potrzebne w danym regionie przewozy, będą organizować samorządy, a pozostałe będą wykonywać komercyjne firmy na zasadach rynkowych. Ustawa zmienia dotychczasowy sposób funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym drogowym i kolejowym. Zgodnie z nią, zorganizowanie regularnego przewozu osób na trasach, które są nierentowne, ale pożądane społecznie, powinno należeć do tzw. 'organizatora publicznego transportu zbiorowego', czyli m.in. samorządu, gminy lub ministra infrastruktury. Organizator przewozów będzie planował rozwój transportu i organizował sieć komunikacyjną. Będzie mógł zlecić świadczenie publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu lub prywatnemu przedsiębiorcy.
Jak zapewniał w połowie grudnia minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, ustawa zawiera szereg przepisów, które spowodują, że w przyszłości nie powtórzy się taka sytuacja, jak przy wprowadzaniu nowego rozkładu jazdy pociągów - przewoźnicy nie skoordynowali na czas swoich rozkładów, co doprowadziło do bałaganu i braku informacji na dworcach.
–„Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym likwiduje wiele mankamentów. Taki stan rzeczy, jaki był w tym roku, na pewno nie powtórzy się w przyszłym. Sądzę, że wszyscy pasażerowie otrzymają dokładny rozkład jazdy już na początku listopada, a więc z miesięcznym wyprzedzeniem. Tego zabrakło w tym roku przez przeciągające się uzgodnienia między spółkami”- mówił Grabarczyk.
Nowe przepisy określają też podmioty, które będą musiały przygotować plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Są to: gminy liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców, powiaty liczące co najmniej 80 tys. mieszkańców, związki i porozumienia międzygminne zrzeszające 80 tys. mieszkańców oraz związki i porozumienia powiatów obejmujące 120 tys. mieszkańców. Przy opracowywaniu planu organizator będzie musiał brać pod uwagę opinie mieszkańców. Ustawa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2011 roku.

Infobus
http://www.infobus.pl/text.php?id=37118&from=main

siekierowy

Post autor: siekierowy »

Nareszcie. Bo do tej pory było jak na Ukrainie.

Awatar użytkownika
Amalio
Posty: 5887
Rejestracja: 2006-12-31, 20:37
Lokalizacja: Pawłowice
Kontakt:

Post autor: Amalio »

I tak już jest za późno.

spex

Post autor: spex »

Marcin_558 pisze:
Senat przyjął ustawę o publicznym transporcie zbiorowym

Jak sie jednak dowiedzieliśmy, w projekcie przyjętym przez Senat pojawia się przynajmniej jedna istotna zmiana w stosunku do projektu przyjętego przez Sejm. Wyłączają możliwość tzw. prawa wyłącznego, czyli prawa dającego przewoźnikowi monopol na świadczenie usług na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze.

Rynek Kolejowy
http://www.rynek-kolejowy.pl/20423/Sena ... orowym.htm
Szkoda iż tego nie ma, bo to defekto była najlepsza broń na busy. Bo dzięki prawnemu monopolowi można było dać wyłączność ZIKiTowi (MPK/Mobilis) na obsługę śródmieścia. Nie pozwalając busą wjeżdżać do centrum.

marekJG

Post autor: marekJG »

siekierowy pisze:Nareszcie. Bo do tej pory było jak na Ukrainie
I będzie dalej. Bo nowa ustawa nadal nie rozwiązuje kwestii busiarstwa. Nadal bedzie można wydawać pozwolenia na obsługę linii niemal każdemu przewoźnikowi na zasadzie- odjazd 3 minuty przed obecnym przewoźnikiem. Jest to kolejna ustawa pisana pod publiczkę i na odwal się.

Awatar użytkownika
pmaster
Posty: 10000
Rejestracja: 2005-10-31, 16:42
Lokalizacja: Europa Środkowa

Post autor: pmaster »

spex pisze: Bo dzięki prawnemu monopolowi można było dać wyłączność ZIKiTowi (MPK/Mobilis) na obsługę śródmieścia. Nie pozwalając busą wjeżdżać do centrum.
marekJG pisze:Nadal bedzie można wydawać pozwolenia na obsługę linii niemal każdemu przewoźnikowi na zasadzie- odjazd 3 minuty przed obecnym przewoźnikiem
A nie można po prostu nie wydawać takich pozwoleń?

Awatar użytkownika
zanzar
Ekspert
Ekspert
Posty: 245
Rejestracja: 2008-01-26, 22:51
Lokalizacja: Nowy Sącz
Kontakt:

Post autor: zanzar »

Nie można bo odwołają się do sądu a sąd przyznawać im będzie nadal racje i trzeba wydać pozwolenie...

To co miało być uporządkowane i to na co wszyscy liczyli zgnięło jak zwykle. Czyli znowu lobby busiarskie było silniejsze jak choćby IGKM.

Awatar użytkownika
Matlik
Posty: 612
Rejestracja: 2008-01-23, 23:02
Lokalizacja: Krynica-Zdrój

Post autor: Matlik »

PIGTSiS na pewno sporo namieszał swoimi propozycjami proPKSowskimi, więc się busiarnia odezwała :confused: Miało być dobrze, a wyszło po polsku, do tego jeszcze dochodzi decyzja NSA w sprawie pobierania opłaty za zatrzymanie się na przystanku - na korzyść busiarzy oczywiście :confused:

marekJG

Post autor: marekJG »

Głównym celem ustawy miało być kompleksowe uporządkowanie transportu lokalnego i zmobilizowanie gmin do większej odpowiedzialności za transport na ich terenie. Niestety jak zwykle wyszło to co wyszło. Kolejny miałki dokument, praktycznie nie wnoszący nic w przedmiotowej sprawie. Dalej przewoźnicy publiczni i prywatni dysponujący autobusami nie będą mieli żadnych szans z kombinatorstwem busiarstwa. Czyli nic się nie zmienia. :cry:

siekierowy

Post autor: siekierowy »

Jaki czas mają na wprowadzenie tego w życie powiaty?

ŁK-MZK

Post autor: ŁK-MZK »

A wy myślicie, że czemu nie została uregulowana kwestia busiarzy? Wiadomo, że z licencją i koncesją na przejazdy nie jest tak wcale łatwo, ale jak ma się odpowiednie znajomości w UM czy UG to wszystko da się załatwić dodatkowo za odpowiednią kwotą.
Cała ustawa transportu publicznego jak i inne ustawy to jest mydlenie oczu podobnie jak miały przepisy dla kierowców o przewozie rzeczy i osób zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Obecnie doprowadzili do tego, że nikt nie ma pieniędzy by to robić jedynie przez programy unijne coś się jeszcze daje w tym temacie osiągnąć.

siekierowy

Post autor: siekierowy »

Oczywiście że tak to należało skonstruować żeby umożliwić branie urzędnikom pieniążków pod stołem. Ale jednak Ustawa to duży postęp w stosunku do tego co jest teraz. U nas w górach są całe wsie całkowicie odcięte od świata, bo nikomu nie opłaca się puszczać autobusu po kilka osób. To się powinno zmienić.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Prawo w Transporcie”